Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 3 kwietnia 2020 r. ...
05.04.2020 10:14
GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje o ryzyku wystąpienia przekro...
20.02.2020 22:16
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przek...
20.02.2020 12:14