Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Droga powiatowa nr 1500D tj. ul. Oleśnicka w miejscowości Syców - woj. dolnośląskie od dnia 23.05.20...
25.05.2017 08:17