Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 07/2018 z dnia 18 maja 201...
25.05.2018 22:49
ALERT POZIOMU INa podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 07/2018...
21.05.2018 19:51
ALERT II Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 04/2018 z dni...
29.03.2018 11:20
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów wydał decyzję w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie ...
23.02.2018 09:26