Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec ...
01.12.2016 12:03