Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 4 Zjawisko...
17.01.2020 13:04
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 3 Zjawisko...
17.01.2020 13:04