Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 dolnośląskie (8 powiatów) od 13:00/25.06 do18:00/26.06.2019 temp. maks...
24.06.2019 15:43
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 40 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 41 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 44 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 44 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 39 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 36 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 35 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 36 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 35 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 42 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 44 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 38 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 36 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 34 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 36 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 37 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 35 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 43 Zjawisk...
24.06.2019 12:06
Wojewoda Dolnośląski wprowadza od dnia 17 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Alert Poziomu II o przekroc...
17.04.2019 10:20
Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 INFORMAC...
10.04.2019 12:47