WCZK

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Borowska 138
50-552 Wrocław

tel. 713682511
tel. 713682517

CPR

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Borowska 138 Wrocław

tel. 112

WBiZK

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
NIP 896-100-32-45

tel. 713406699