Tablica ostrzeżeń

pp1pp
Wojewoda Dolnośląski wprowadza od dnia 17 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Alert Poziomu II o przekroc...
17.04.2019 10:20
Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 INFORMAC...
10.04.2019 12:47