Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 24 czerwca 2019 r. ...
22.07.2019 16:22
Wojewoda Dolnośląski wprowadza od dnia 17 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Alert Poziomu II o przekroc...
17.04.2019 10:20
Powiadomienie o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 INFORMAC...
10.04.2019 12:47