Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ Jelenia Góra, ul. Ogińskiego, Kłodzko...
25.03.2021 14:12
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informu...
25.03.2021 14:10
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Kłodz...
25.02.2021 13:14
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Nowej...
09.02.2021 13:14