Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w ramach Państwowego Monito...
28.03.2017 17:04
RZGW we Wrocławiu informuje, iż w związku z pilnymi potrzebami transportowymi w dniu 11.03.2017 r. o...
10.03.2017 15:30
Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec ...
01.12.2016 12:03