Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

W dniach 17-18.01.2017 r. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na A4, pomiędzy węzłami ZŁOTOR...
10.01.2017 15:03
Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec ...
01.12.2016 12:03