Zdarzenia

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Ostrzeżenia

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informu...
26.04.2021 14:06
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ: Wrocław, ul. Orzechow...
26.04.2021 12:57
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informu...
26.04.2021 12:52
Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ: Legnica, al. Rzeczypospolitej...
26.04.2021 12:50
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ Jelenia Góra, ul. Ogińskiego, Kłodzko...
25.03.2021 14:12
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informu...
25.03.2021 14:10
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Kłodz...
25.02.2021 13:14
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Nowej...
09.02.2021 13:14